Especialistes en
comunicació

telecomunicacions

aprenem, creixem i evolucionem per un servei global

 • Assessoria, enginyeria, disseny d’infraestructures i sistemes de comunicacions.
 • Subministraments d’equips, instal·lacions i posades en marxa de sistemes de comunicacions.
 • Projectes globals claus en mà, des de la primera consulta, passant per la direcció d’obra, fins al lliurament del projecte finalitzat i documentat.
 • Cobertures, mesures de camp, viabilitats i auditories de sistemes de comunicacions.
 • Manteniments 24×7 preventius i correctius de diferents equips, sistemes de comunicació (cable o ràdio), i infraestructures.
 • Operador de Telecomunicacions oficial (CNMC), que dona serveis de dades, Internet i comunicacions mòbils.
 • Assessoria, enginyeria, disseny d’infraestructures i sistemes de comunicacions.
 • Subministraments d’equips, instal·lacions i posades en marxa de sistemes de comunicacions.

operador

Dades, Internet i Veu.

ASINTEL és al Registre de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, antic CMT) com a Operador de Telecomunicacions amb el número 163, per a oferir els següents serveis:

 • Radiocomunicacions mòbils terrestres a grup tancat d’usuaris.
 • Xarxa que utilitza el DPR d’ús comú.
 • Proveïdor d’accés a Internet.
 • Revenda de capacitat de transmissió / circuits.
 • Telefonia vocal per a un grup tancat d’usuaris.
 • Interconnexió de xarxes d’àrea local.
 • Servei telefònic sobre xarxa de dades amb interoperabilitat amb el servei telefònic disponible al públic.

ASINTEL és al Registre de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, antic CMT) com a Operador de Telecomunicacions amb el número 163, per a oferir els següents serveis:

 • Radiocomunicacions mòbils terrestres a grup tancat d’usuaris.
 • Xarxa que utilitza el DPR d’ús comú.
 • Proveïdor d’accés a Internet.

enginyeria

dissenyem, instal·lem i posem en marxa la infraestructura de la teva empresa

 • Enginyeria Industrial i Elèctrica
 • Energies Renovables
 • IoT
 • Obra Civil

alguns clients

alguns partners