operador

ASINTEL és al Registre de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, antic CMT) com a Operador de Telecomunicacions amb el número 163, per a oferir els següents serveis:

 • Radiocomunicacions mòbils terrestres a grup tancat d’usuaris.
 • Xarxa que utilitza el DPR d’ús comú.
 • Proveïdor d’accés a Internet.
 • Revenda de capacitat de transmissió / circuits.
 • Telefonia vocal per a un grup tancat d’usuaris.
 • Interconnexió de xarxes d’àrea local.
 • Servei telefònic sobre xarxa de dades amb interoperabilitat amb el servei telefònic disponible al públic.

 

Des de 2010 ASINTEL dona a diferents clients de forma oficial el servei d’operador de Dades, Internet i Comunicacions de Veu Privades, a través de diferents tecnologies, amb infraestructura pròpia i de tercers.

Actualment estem donant servei de Dades a diferents clients situats a diferents centres i ubicacions, per a comunicar els seus servidors i xarxes informàtiques de forma privada i segura (sense passar per Internet) a través de la nostra pròpia infraestructura i amb diferents tecnologies, alguna d’elles amb un servei principal a través de cable (FO), i amb un backup actiu a través de ràdio enllaços.

En qualsevol punt que es necessiti, ASINTEL pot realitzar un estudi i fer una proposta per a donar el servei de Internet amb la capacitat que es desitgi, a través de la seva pròpia infraestructura, o a través de tercers, amb diferents tecnologies: Fibra òptica, WiFi, Ràdio enllaços, 3-4G i Satèl·lit.

El servei de Comunicacions de Veu Privades, l’estem donant a empreses industrials o hotels, que prioritzen unes comunicacions de veu segures, fiables, sense interferències, ni saturació de la xarxa, ni talls de servei. Aquest servei el demanden empreses que necessiten assegurar les comunicacions de veu per falta de cobertura, disposar de la seva pròpia infraestructura per a no dependre de tercers, i sobretot poder disposar d’una xarxa de veu segura en cas d’emergència que no se saturi, i així garantir les comunicacions de veu.

Tots els serveis els podem oferir amb una quota mensual on també s’inclou el servei de manteniment, i ens podem adaptar a les necessitats de cada projecte i client.

Al 2017, ASINTEL va fer un pas més per a desenvolupar l’àrea d’informàtica i serveis d’operador de dades i Internet.
Actualment disposem de la nostra pròpia infraestructura en el Data Center de Adam PTV, amb connexió de dades i d’Internet, i també al Data Center de Itconic BCN amb connexió a diferents operadors (ISP).
Gràcies a la col·laboració existent de fa anys amb Interface Safeacces, Innovalocal, i Xperientia, tenim la possibilitat de connexió i serveis als Data Centers de bitNAP o Acens, i ens permet oferir als nostres clients els serveis de:

 • Subministrament i manteniment de Hardware i Software.
 • Servei tècnic de microinformàtica in-situ o a distància.
 • Control, gestió i seguretat de la xarxa informàtica.
 • Servei d’Internet redundant i d’alta capacitat amb diferents ISP.
 • Serveis Cloud’s: privats, públics, híbrids, gestionats, d’emmagatzematge, backup, etc.
 • Servei de Housing amb equipament propi de client o dedicat d’ASINTEL, amb servei virtualitzat (VPS), i amb comunicació compartida o dedicada.
 • Backup on-line o local amb molt alta disponibilitat (HVA).
 • Servei de dades punt a punt dedicat i privat entre seus o servidors, connexió ràdio o FO, amb infraestructura pròpia.
 • Serveis per esdeveniments amb instal·lació de xarxes WiFi’s, connexió a Internet i servei tècnic informàtic.