enginyeria i indústria

Un dels serveis que ASINTEL realitza des dels seus inicis és el de Telecontrol / Supervisió / Gestió dels sistemes i equips a distància, a través de PLC’s, RTU’s o remotes, ràdio mòdems, IP – mòdems 3-4G, i sistemes de control o SCADA’s, i podem realitzar de forma conjunta o separada les següents tasques:

 • Disseny i proposta del sistema i equips necessaris, per a supervisar i controlar les màquines, quadres de control o equips.
 • Subministrament dels diferents equips (PLC’s / RTU’s) segons les necessitats del client o del disseny, proposta de diferents marques, si fos necessari, i de les interfícies de mesura o de control.
 • Subministrament del software de control del sistema i equips (SCADA)
 • Disseny, subministrament, instal·lació i manteniment de la comunicació entre els diferents equips i sistemes, via cable elèctric i els diferents protocols, cable òptic, mòdems 3-4G, ràdio mòdems, passarel·la o gateway, i, si fos necessari com ja hem realitzat, fabricació d’equips que permetin la comunicació entre equips i sistemes de control.
 • Instal·lació i posada en marxa dels sistemes i equips industrials.
 • Manteniment i millores dels sistemes i equips industrials.

 

Gràcies a aquesta activitat, ASINTEL també s’ha especialitzat en la realització del disseny, la fabricació, la modificació i la instal·lació de:

 • Quadres Elèctrics de corrent alterna (BT) i corrent contínua.
 • Quadres per a Grups Electrògens.
 • Sistemes d’alimentació segura amb SAI, Carregador de bateries i sistemes solars.
 • Energies renovables, domòtica i cases intel·ligents.
 • Legalització de les instal·lacions elèctriques, de les comunicacions i ICT.

 

Al ser especialistes en sistemes de remotes de Motorola, ens ha portat a participar en projectes internacionals de la mà de Radiotrans i Commtel Networks, realitzant projectes, dissenys, pressupostos, configuracions, tasques in-situ i remotament (suport on-line) per a diferents països, en el àmbit de la industria energètica.

Una de les activitats que més hem desenvolupat en el darrers anys, conjuntament amb diferents col·laboradors, ha estat l’adequació, millora, substitució, configuració, ajust i posada en marxa de sistemes de comunicacions per a CCTV i control d’accés amb FO i WiFi, tant pel control de la lectura de matrícules com per vigilància.

ASINTEL també està inscrita i disposa de certificats en:

 • CETIB (Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona) amb el número 2056.
 • REAS (empreses acreditades per a realitzar treballs en l’àmbit de la construcció) amb el número 09000032696.
 • REIE (empreses instal·ladores d’electricitat) i al RASIC (agents de la seguretat industrial de Catalunya) amb el número 005000302.
 • REIC (empreses industrials de Catalunya) amb el número 000308236.

Des de 2010, ASINTEL forma part de diferents grups d’empreses del sector de les telecomunicacions i d’obra civil. D’aquesta manera ampliem els nostres serveis i distribució a diferents àmbits del mercat, donant un servei cada cop més global, gràcies al coneixement i al treball d’empreses líders del sector, amb professionals amb una àmplia experiència en els diferents àmbits i altament qualificats.

Tants anys en el sector, ens ha permès col·laborar amb diferents distribuïdors i empreses, i avui dia podem oferir els serveis tècnics des del nivell 1 (servei tècnic a camp), fins al nivell 3 (contacte directe amb el fabricant), i oferir els serveis globals com a partner de diferents tecnologies.

En els darrers anys, la nostra activitat ha augmentat en l’àmbit industrial, realitzant disseny, subministraments, instal·lacions i posada en marxa de sistemes elèctrics i de comunicacions (fibra òptica, xarxa ETH i WiFi) en edificis d’oficines, hotels i fàbriques.