empresa

ASINTEL fou creada al maig de 1988, com a assessoria i enginyeria de telecomunicacions, per a donar aquests serveis a FECSA – ENDESA i a GAS NATURAL.

Actualment està ubicada a Sant Cugat del Vallès en un local de 180m2, on disposa d’oficines, magatzem, taller i laboratori. També disposa d’una delegació a Tarragona, ubicada en una nau industrial a L’Hospitalet de l’Infant.

Disposa d’una flota de vehicles propis 4×4, furgonetes i turismes. Té en propietat el software i els equips electrònics i de mesura necessaris, per a realitzar amb garanties els treballs encomanats.

L’empresa centra la seva activitat en el sector de les telecomunicacions, tant en sistemes de cable (òptic i elèctric), com en sistemes sense fils (PMR, DMR, TETRA, WiFi, Wimax, radioenllaços…).
Així donem un servei global de comunicacions.

a
Actualment, i de forma general, realitzem les tasques de:

 • Assessoria, enginyeria, disseny d’infraestructures i sistemes de comunicacions.
 • Subministraments d’equips, instal·lacions i posades en marxa de sistemes de comunicacions.
 • Projectes globals claus en mà, des de la primera consulta, passant per la direcció d’obra, fins al lliurament del projecte finalitzat i documentat.
 • Cobertures, mesures de camp, viabilitats i auditories de sistemes de comunicacions.
 • Manteniments 24×7 de diferents equips, sistemes de comunicació (cable o ràdio), i infraestructures.
 • Operador de Telecomunicacions oficial (CNMC), que dona serveis de dades, Internet i comunicacions mòbils.

Durant tots aquests anys d’activitat i d’aprenentatge constant, ens ha permès anar creixent com empresa i evolucionar els nostres coneixements en les diferents tecnologies com en les Telecomunicacions.

Aquesta evolució ens ha portat també a ampliar els nostres serveis dins del sector de la industria i electricitat, i creant noves activitats que en els nostres inicis no desenvolupàvem com els serveis d’operador.

Des de la nostra fundació hem treballat directament per a operadors o empreses de comunicacions com: CELLNEX TELECOM (Tradia-Retevision-On Tower), AXIÓN, BT (British Telecom), ALPI (Orange), ADAM, etc., o per a grans empreses de la industria i energia com: FECSA-ENHER, GAS NATURAL, IBERDROLA, REPSOL, ENDESA-ENEL.

ASINTEL és distribuïdor oficial de vàries marques i equips de telecomunicacions, ja que des de la seva fundació, l’empresa sempre ha volgut donar la solució més adient a cada client, segons les seves necessitats tant tècniques com econòmiques.

ASINTEL està HOMOLOGADA, REGISTRADA i amb CAE (Coordinació d’Activitats Empresarials) permanentment, amb tota la documentació, experiència i coneixements que això implica, per a realitzar subministraments, instal·lacions, treballs en alçada (torres de comunicació), espais confinats i manteniments dels seus diferents sistemes i infraestructures.

Des de 2010, ASINTEL forma part de diferents grups d’empreses del sector de les telecomunicacions i d’obra civil. D’aquesta manera ampliem els nostres serveis i distribució a diferents àmbits del mercat, donant un servei cada cop més global, gràcies al coneixement i al treball d’empreses líders del sector, amb professionals amb una àmplia experiència en els diferents àmbits i altament qualificats.

Tants anys en el sector, ens ha permès col·laborar amb diferents distribuïdors i empreses, i avui dia podem oferir els serveis tècnics des del nivell 1 (servei tècnic a camp), fins al nivell 3 (contacte directe amb el fabricant), i oferir els serveis globals com a partner de diferents tecnologies.

Des de finals de 2007, la empresa treballa amb una plataforma de tipus ERP (base de dades centralitzada client – servidor), amb la que compartim tota la informació rellevant dels projectes que realitzem entre els diferents departaments de l’empresa, de manera que qualsevol dels nostres tècnics pot consultar i resoldre dubtes dels nostres clients, des de l’empresa o bé des d’un punt on hi hagi connexió a Internet.

Tots aquests esforços i inversió realitzats, són per a donar un valor afegit a la nostra empresa, i poder garantir la professionalitat i la qualitat als nostres clients i projectes.

La nostra política d’empresa, els objectius que ens marquem, així com els nostres compromisos son els següents:

Ens marquem com a principals objectius:

 • Satisfer els requisits dels nostres clients, les obligacions legals i reglamentàries que ens siguin aplicables, així com aquells requeriments de parts interessades que siguin rellevants.
 • Millorar i optimitzar la gestió de l’empresa i del treball realitzat per obtenir una millor eficiència.

Per això ens comprometem a:

 • Assegurar els recursos necessaris i la disponibilitat de la informació per a la consecució dels objectius i metes definits.
 • Potenciar la innovació i el coneixement com a eines per generar valor i aconseguir un alt grau de satisfacció dels nostres clients.
 • Establir els mecanismes necessaris per a la millora contínua dels nostres processos i els nostres serveis.
 • Assegurar que els treballs desenvolupats per l’empresa s’executen de manera respectuosa amb el medi ambient mitjançant l’aplicació de mesures de prevenció de contaminació i optimitzant el consum denergia.
 • Garantir unes condicions de seguretat i salut en el treball mitjançant l’aplicació de mesures de prevenció que busquin la eliminació de perills i la minimització dels riscos laborals.
 • Promoure les mesures per a prevenir qualsevol fet delictiu en el que, de forma directa o indirecta, pugui veure’s involucrats l’empresa o algun dels seus treballadors en l’exercici de la seva activitat.
 • Fomentar l’eficiència energètica a tots els àmbits de l’empresa.