certificacions

ASINTEL és al Registre d’Instal·ladors de Telecomunicacions amb el número 9808, qualificats per a realitzar els següents tipus d’instal·lacions:

 • Tipus A: Instal·lacions a infraestructures de telecomunicacions per a edificis i immobles.
 • Tipus B: Instal·lacions a sistemes de telecomunicacions.
 • Tipus C: Instal·lacions a sistemes d’audiovisuals.
 • Tipus D: Instal·lacions a centres emissors de senyals radioelèctrics.
 • Tipus E: Instal·lacions de telecomunicacions a vehicles mòbils.
 • Tipus F: Infraestructures de nova generació a edificis. (Fibra òptica i CCTV entre d’altres.)

ASINTEL disposa de la Classificació Empresarial per a diferents tipus d’obra i serveis, i també som dins del RELI (Registre electrònic d’Empreses Licitadores), amb els següents grups:

 • Grup P 1: Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions elèctriques i electròniques.
 • Grup V 3: Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions informàtiques i de telecomunicacions.
 • Grup V 4: Serveis de telecomunicacions.
 • Grup V 5: Servei d’explotació i control de sistemes informàtics i infraestructures telemàtiques.

ASINTEL és al Registre de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, antic CMT) com a Operador de Telecomunicacions amb el número 163, per a oferir els següents serveis:

 • Radiocomunicacions mòbils terrestres a grup tancat d’usuaris.
 • Xarxa que utilitza el DPR d’ús comú.
 • Proveïdor d’accés a Internet.
 • Revenda de capacitat de transmissió / circuits.
 • Telefonia vocal per a un grup tancat d’usuaris.
 • Interconnexió de xarxes d’àrea local.
 • Servei telefònic sobre xarxa de dades amb interoperabilitat amb el servei telefònic disponible al públic.

En els àmbits de la Qualitat, Mediambiental i la Prevenció, ASINTEL disposa dels següents certificats:

 • Des de finals de 1998, certificat de qualitat en ISO9001; al 2001, re-certificació en ISO9001:2000; al 2010 re-certificació en ISO9001:2008 i actualment re-certificats a la versió de 2015 amb Intertek..
 • Des de març de 2007, estem certificats en gestió ambiental: ISO14001 i actualment re-certificats a la versió de 2015 amb Intertek.
 • Des de febrer de 2011, al sistema de Prevenció de Riscos: OHSAS 18001:2007 i actualment re-certificats a la versió de 2018 ISO 45001:2018 amb Intertek.

ASINTEL també està inscrita i disposa de certificats en:

 • CETIB (Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona) amb el número 2056.
 • REAS (empreses acreditades per a realitzar treballs en l’àmbit de la construcció) amb el número 09000032696.
 • REIE (empreses instal·ladores d’electricitat) i al RASIC (agents de la seguretat industrial de Catalunya) amb el número 005000302.
 • REIC (empreses industrials de Catalunya) amb el número 000308236.
 • Achilles, certificació a docuplus S&I amb el número 950124.
 • Achilles, certificació a RePro amb el número 300406.
 • RGPD (Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea)
 • Disposa d’una pòlissa de RC (Responsabilitat Civil) de 1.100.000,00€.
 • Acords voluntaris per a la reducció de les emissions de C02.
 • Distintiu de garantia de qualitat ambiental.

ASINTEL està HOMOLOGADA, REGISTRADA i amb CAE (Coordinació d’Activitats Empresarials) permanentment, amb tota la documentació, experiència i coneixements que això implica, per a realitzar subministraments, instal·lacions, treballs en alçada (torres de comunicació), espais confinats i manteniments dels seus diferents sistemes i infraestructures, per a empreses com per exemple:

 • Operadors de comunicacions: CELLNEX TELECOM (TRADIA, ON TOWER i RETEVISION), ALPI (ORANGE), BT, AXIÓN, etc.
 • Empreses privades: Centrals Nuclears Ascó I i II, i Vandellòs II (ANAV-ENEL), COMSA, Pastas Gallo, DOW CHEMICAL, REPSOL, etc.
 • Entitats públiques: Generalitat de Catalunya, ICS, BSM (Barcelona Serveis Municipals), AENA, Corporació Sanitaria Taulí, Ajuntament de Santa Coloma, Ajuntament de Montcada i Reixac, etc.

ASINTEL disposa d’una plantilla de tècnics qualificats, enginyers Industrials i de Telecomunicacions amb contracte fix, tots ells amb més de dos anys d’experiència amb nosaltres. Tot el personal de l’empresa està en constant formació en l’àmbit de les noves tecnologies, per a poder oferir les solucions més adequades en cada projecte, estar al dia de les novetats del mercat , i donar serveis de qualitat als nostres clients.

Tots els nostres tècnics disposen de Carnet d’instal·lador, TPC, i de la formació necessària per a realitzar, en qualsevol tipus d’obra la funció de recurs preventiu. A banda de la formació tècnica i de prevenció, nova i de reciclatge; disposen a més a més de la formació que creiem necessària per a l’activitat que realitzen, com per exemple: conducció 4×4, primers auxilis, lluita contra incendis, plataformes elevadores, espais confinats, i formació en Protecció Radiològica amb el seu corresponent Carnet Radiològic emès pel CSN (Consejo de Seguridad Nuclear), per a poder realitzar activitats a les zones de control radiològic.

Des de finals de 2007, la empresa treballa amb una plataforma de tipus ERP (base de dades centralitzada client – servidor), amb la que compartim tota la informació rellevant dels projectes que realitzem entre els diferents departaments de l’empresa, de manera que qualsevol dels nostres tècnics pot consultar i resoldre dubtes dels nostres clients, des de l’empresa o bé des d’un punt on hi hagi connexió a Internet.

Tots aquests esforços i inversió realitzats, són per a donar un valor afegit a la nostra empresa, i poder garantir la professionalitat i la qualitat als nostres clients i projectes.